HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijeće

Umjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Iris Mihajlović, članica
Maris Arbanasin, članica
Petra Golušić, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD
Kristijan Bebić, član, predstavnik radnika UGD

 


 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2021. 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

1.         Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.

2.         Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.

3.         Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2020.g.

4.         Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.