HR  |  EN

NOVOSTI I NAJAVE DOGAĐANJA · Promocija znanstveno-likovne monografije Hrvatsko slikarstvo simbolizma i secesije autorice Petre Vugrinec

10/06/2024 u 11:49

Promocija znanstveno-likovne monografije Hrvatsko slikarstvo simbolizma i secesije autorice Petre Vugrinec održat će se u srijedu, 12. lipnja u 20 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik.

Knjigu će predstaviti povjesničar umjetnosti Ivan Viđen, dr.sc. Rozana Vojvoda, muzejska savjetnica Umjetničke galerije Dubrovnik i autorica knjige, povjesničarka umjetnosti i kustosica Petra Vugrinec.

Vugrinec je doktorski rad Simbolizam u hrvatskom slikarstvu obranila na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju svog doktorskog i daljnjih istraživanja objavila je opsežnu znanstveno-likovnu monografiju Hrvatsko slikarstvo simbolizma i secesije, zasad najcjelovitiju prezentaciju simbolizma u hrvatskome slikarstvu. Knjiga je objavljena u suizdanju ArTresor naklade i Galerije Klovićevi dvori.

Simbolizam je umjetnički, intelektualni i duhovni pravac koji je krajem 19. stoljeća zahvatio sve umjetničke grane od književnosti i glazbe, preko likovnih umjetnosti do kazališta. Slikari simbolizma imaju subverzivan stav prema strukturi slike, a negiraju i konvencionalnu vezu prikazanog i značenja. Ono što simbolizam čini prijelomnim pravcem u povijesti umjetnosti napuštanje je mimetičkoga cilja kao vjekovne preokupacije umjetnosti od renesanse naovamo, dok je ključna motivacija simbolista očuvati simboličko značenje slike u pozitivistički racionaliziranom svijetu. U okviru ovoga duhovnog pravca stvarali su i formirali se brojni protagonisti europske umjetnosti poput Paula Gauguina, Gustava Klimta ili Edvarda Muncha te velikana apstraktne umjetnosti Kandinskog i Picassa.

Nastala na temelju autoričina doktorskog istraživanja, monografija Hrvatsko slikarstvo simbolizma i secesije povjesničarke umjetnosti i kustosice Petre Vugrinec objašnjava pojavu simbolizma i njegovih tendencija u hrvatskom slikarstvu u razdoblju posljednjeg desetljeća 19. i prva dva desetljeća 20. stoljeća, a proučava ga u kontekstu europskoga simbolizma. Razvoj simbolizma u Europi i Hrvatskoj prikazan je u šest cjelina:

  1. Europska povijest umjetnosti i simbolizam – Teorijski tekstovi i pristupi
  2. Hrvatska povijest umjetnosti i simbolizam – Povijesni i suvremeni teorijski pristupi
  3. Simbolizam u europskom slikarstvu – Razvoj i protagonisti
  4. Simbolizam i secesija u hrvatskom slikarstvu – Društveno-povijesni okvir
  5. Teme i motivi u slikarstvu hrvatskog simbolizma i secesije
  6. Hrvatski slikari – Protagonisti simbolizma i secesije: Artur Oskar Alexander, Robert Auer, Ljubo Babić, Vlaho Bukovac, Menci Clement Crnčić, Bela Csikos Sesia, Oton Iveković, Gabrijel Jurkić, Jozo Kljaković, Ferdo Kovačević, Tomislav Krizman, Mato Celestin Medović, Dragan Melkus, Mirko Rački, Marko Rašica, Slava Raškaj, Nasta Rojc, Ivan Tišov i Emanuel Vidović.

Knjiga je raskošno opremljena sinteza umjetničkog razdoblja i kulturno-povijesnog konteksta hrvatske moderne  na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, koja ističe i pronalazi specifičnosti hrvatske likovne umjetnosti u odnosu na europsku istog razdoblja. Na gotovo pet stotina stranica podastire 400 reprodukcija, arhivsku dokumentaciju, katalog djela, kronologiju događaja ključnih za razvoj simbolizma i secesije u europskoj i hrvatskoj povijesti umjetnosti, bibliografiju, kazalo imena i sažetak na engleskom jeziku.

O autorici:

Petra Vugrinec (Zagreb, 1974.) diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu povijest umjetnosti i komparativnu književnost 2000. godine. Od 2001. godine zaposlena je u Galeriji Klovićevi dvori. Od 2016. godine voditeljica je stručne službe i programa Galerije Klovićevi dvori, gdje je ostvarila niz zapaženih izložaba specijaliziravši se za područje umjetnosti hrvatske moderne. Autorski je realizirala izložbene projekte posvećene hrvatskim umjetnicima, retrospektive Joze Kljakovića, Roberta Auera, Mencija Clementa Crnčića, Mate Celestina Medovića, Ivana Meštrovića te seriju izložaba o stvaralačkim fazama Vlaha Bukovca kao i međunarodno uspješne izložbe Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. i Ars et virtus. Hrvatska – Mađarska, 800 godina zajedničke umjetničke baštine. Doktorski rad Simbolizam u hrvatskom slikarstvu obranila je na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

<<< nazad