FACEBOOK            HR  |  EN

Novosti · Prijava dubrovačkih likovnih umjetnika na izložbu Dubrovački likovni trenutak 3

07/02/2017 u 9:49

Umjetnička galerija Dubrovnik
P O Z I V A
dubrovačke likovne umjetnike da se prijave na sudjelovanje u žiriranoj skupnoj izložbi
„Dubrovački likovni trenutak 3“.

Umjetnici mogu prijaviti radove svih dimenzija, u nekoj od sljedećih tehnika:
- ulje, akril, kolaž i assemblage na platnu ili drvenoj podlozi
- crtež, kolaž, tempera, akvarel na papiru
- grafike svih tehnika
- skulpture svih tehnika


Svaki sudionik može prijaviti do tri (3) rada koji su nastali od 2010. godine do danas.
Pravo sudjelovanja imaju likovni umjetnici koji su rođeni ili imaju prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Sudjelovanje na izložbi prijavljuje se na sljedeći način:
Autori trebaju donijeti radove u Umjetničku galeriju Dubrovnik, svakog dana od
utorka do nedjelje u vremenu od 10 do 20 sati. Prilikom predaje, sudionici potpisuju revers.
Svim će sudionicima radovi biti vraćeni nakon izložbe.
Umjetnici koji žele sudjelovati, a ne mogu svoje radove donijeti osobno, mogu ih
poslati poštom s povratnom adresom na koju će biti poslan revers i vraćen rad po završetku izložbe.
Umjetnička galerija Dubrovnik
Frana Supila 23
20 000 Dubrovnik


Uz rad je potrebno priložiti sljedeće podatke: naziv, godina izrade, tehnika i dimenzije djela te
životopis ne dulji od 150 riječi.
Prijaviti se mogu svi likovni umjetnici bez obzira na obrazovanje, a prijavom prihvaćaju pravila ovog poziva. Rok za prijavu rada je 19. veljače 2017.


Radove za izložbu odabire žiri u sastavu: Antun Karaman, Sanja Žaja Vrbica, Lucija Aleksić. 

Izložba će biti postavljena od 9. ožujka do 9. travnja 2017. u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Svečano otvorenje je 9. ožujka 2017. u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik u 19 sati.


Dodatne informacije na: info@ugdubrovnik.hr i 020/638-234

<<< nazadVIRTUALNI VODIČ