HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Upravno vijeće


 

Poziv na II. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana i projekcije 2024-2025.

Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana

Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja

Odluka o realizaciji financijskog plana od 1. siječnja do 30.lipnja

--------------

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Obrazloženje  Financijskog plana za 2023g.UGD

-----------

Poziv na IV. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o raspisivanju natječaja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

-----------

Poziv na V. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022 godinu

-----------


Umjetničkom galerijom Dubrovnik, kao ustanovom u kulturi u vlasništvu Grada Dubrovnika upravlja Upravno vijeće.


Članovi Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik:

izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, predsjednica
Maris Radić, članica
Mara Knežević, članica
Petra Golušić, članica, predstavnica Stručnog vijeća UGD
Toni Radetić, član, predstavnik radnika UGD

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2023. godini: 

Poziv na III. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022.g.

 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2022.


Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2022. godini:

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2021.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2021.g.


 

Sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća 2021. 

Odluke donesene na 1. sjednici Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik u 2021. godini:

 

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.

2. Odluka o  usvajanju financijskih izvještaja Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g. 

3. Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji financijskog plana za  2020.g. 

4.  Odluka  o preraspodjeli rezultata Umjetničke galerije Dubrovnik za 2020.g.

 

Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana i programa 2022. godinu


Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

  1. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu

  2. Odluka o usvajanju Financijskih izvještaja UGD-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.


Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
Odluka o usvajanju financijskog plana i programa plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2022. godinu
Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu