HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Javna nabava / natječaji · Javna nabava

 

 

UGD kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 

Registar ugovora


PLANOVI NABAVE:

Odluka o izmjenama i dopunama javne nabave za 2023. godinu- 17.11. 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama javne nabave za 2023. godinu- 15.11.2023

-----------

Odluka o planu nabave za 2023. godinu

-----------

Odluka o planu javne nabave za 2022. godinu.

Odluka o izmjenama i dopunama javne nabave za 2021. godinu

Odluka o planu javne nabave za 2021. godinu.

Odluka o izmjenama i dopunama javne nabave za 2020. godinu

Odluka o javnoj nabavi 2020.

Obavijest dostavljačima UGD

Tiskarske usluge

 

 

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

 

* * * * * 

Poziv na dostavu ponuda jednostavne nabave usluge tiska monografije - 2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda u jednostavnom postupku  nabave tiskarskih usluga, tisak monografije 2021.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u jednostavnom postupku nabave tiskarskih usluga, tisak monografije 2021.Sukladno Pravilniku za nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi Umjetničke galerije Dubrovnik od 9. 9. 2015. objavljuje se:


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA


Evidencijski broj nabave: 1/2018
Predmet nabave: tiskarske usluge